עדה עובדיה – סיוטים מגן ב'

לי רימון - כמעט ואין

3.7.1998 – 18.6.1998


טקסט לתערוכה

לי רימון כמעט ואין, פרט