זיוית שרעבי - ראש אשה

29.12.1994 – 5.12.1994


טקסט לתערוכה

זיוית שרעבי ראש אישה, שמן על בד