רחל רבינוביץ - ציור רזה

דיגי דקל – הכל גלוי

19.2.1999 - 26.1.1999


טקסט לתערוכה

דיגי דקל הכל גלוי