תמרה ריקמן, ליאת קפלן - משלשים

30.7.1999 – 9.7.1999


טקסט לתערוכה

תמרה ריקמן מתוך 'משולשים', עיפרון על נייר