שוקה גלוטמן - העולם הזה, העולם הבא ומה שביניהם

31.3.2000 - 2.3.2000


טקסט לתערוכה

שוקה גלוטמן סברסים בדלי