אירנה לוסקי וחיים דעואל-לוסקי

2.6.2000 - 12.5.2000


טקסט לתערוכה

אירנה לוסקי שלוש נשים, שמן על בד