נועה בן נון מלמד - מיתוס-ים

ברכה בן יעקב - כמו קו ירוק

13.4.2001 - 20.3.2001


טקסט לתערוכה

ברכה בן יעקב ידיים