שגית אלוני - כמו רגל של כלב

יוסי וסיד - לא סוף העולם

חנה דיין - דיוקנאות

22.2.2002 - 25.1.2002


טקסט לתערוכה

שגית אלוני נעמי - מתוך הסידרה שמרי נפשך