יורי כץ - דיוקן עצמי כחלב שנשפך

רעות שחר - MASS גולגולת

28.3.2003 – 28.2.2003טקסט לתערוכה

יורי כץ דיוקן עצמי כאריה, 2003