נאום שלא נאמתי

נחום גוטמן


טקסט לתערוכה

נחום גוטמן חדר תל אביב, נאום שלא נאמתי, עיצוב משה אש