נאום שלא נאמתי

נחום גוטמן


טקסט לתערוכה

נחום גוטמן פרט מחדר תל אביב, עיצוב משה אש