נאום שלא נאמתי

נחום גוטמן


טקסט לתערוכה

נחום גוטמן הידיעה הולכת