שבת בקיבוץ

מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן, אשדות יעקב-מאוחד


טקסט לתערוכה

מיכל נאמן MARKS, 1998