שבת בקיבוץ

מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן, אשדות יעקב-מאוחד


טקסט לתערוכה

אריה אלוואיל פרט מתוך טורא אפורא, ליתוגרפיה