עדה עובדיה - צפלינים, צוללות ומיפוי כליות

מלני דניאל - נדידת נקיפות המצפון

יוחאי בר און - השדים האדומים

5.4.2002-3.5.2002

טקסט לתערוכה

עדה עובדיה מתוך צפלינים, צוללת ומיפוי כליות