עדה עובדיה - צפלינים, צוללות ומיפוי כליות

מלני דניאל - נדידת נקיפות המצפון

יוחאי בר און - השדים האדומים

5.4.2002-3.5.2002





טקסט לתערוכה

מלני דניאל נדידת נקיפות המצפון 2, צבע וחריטה על זכוכית, 2002