צייר-תייר

רשמי מסע ותנועה במרחבטקסט לתערוכה

נחום גוטמן כנסיית נוטרדאם פריז , 1930