צייר-תייר

רשמי מסע ותנועה במרחבטקסט לתערוכה

נחום גוטמן תייר בכיכר טרפלגר, 1949