צייר-תייר

רשמי מסע ותנועה במרחבטקסט לתערוכה

נועה יערי העולם אש, פרט מתוך מיצב, 2008