גוטמן בבית

נחום גוטמן באוספים פרטיים


טקסט לתערוכה

נתן דביר צילומים של ציוריו של גוטמן באוספים פרטיים