גוטמן בבית

נחום גוטמן באוספים פרטיים


טקסט לתערוכה

דודו ברקת הארץ המובטחת (בעקבות נחום גוטמן)