גוטמן בבית

נחום גוטמן באוספים פרטיים


טקסט לתערוכה

יאיר גרבוז פעמיים ח"י, 2005