גוטמן בבית

נחום גוטמן באוספים פרטיים


טקסט לתערוכה

נחום גוטמן הבית הוורוד