צייר-צליין

מסעות מחקר וגעגוע


טקסט לתערוכה

מראה כללי