צייר-צליין

מסעות מחקר וגעגוע


טקסט לתערוכה

מראה כללי, אורית סימן טוב (עבודת רצפה)