צייר-צליין

מסעות מחקר וגעגוע


טקסט לתערוכה

ציורי ארץ ישראל במאה ה-19, מאוסף עמוס מר חיים