צייר-צייד

הניצודים


טקסט לתערוכה

עדה עובדיה כף התקווה הטובה, 2000-2009