צייר-צייד

הניצודים


טקסט לתערוכה

מירה צדר מתוך: "שיחות עם פליטים", 2008-2009