צייר-צייד

הניצודים


טקסט לתערוכה

עמי פייצ'ביץ' ארץ מקולפת, 2008