צייר-צייד

הניצודים


טקסט לתערוכה

ארץ מקולפת עמי פייצ'ביץ', 2008