גיבור מקומי

דמות הערבי בציור הישראלי


טקסט לתערוכה

שאדי יאסין דיוקן עצמי, 2007