גיבור מקומי

דמות הערבי בציור הישראלי


טקסט לתערוכה

ראובן רובין