גיבור מקומי

דמות הערבי בציור הישראלי


טקסט לתערוכה

מחמוד קייס גפרורים על עץ, 2003