גיבור מקומי

דמות הערבי בציור הישראלי


טקסט לתערוכה

אחמד כנען מבטים מצטלבים