גיבור מקומי

דמות הערבי בציור הישראלי


טקסט לתערוכה

ציבי גבע מתוך התערוכה "דצמבר 1982"