גיבור מקומי

דמות הערבי בציור הישראלי


טקסט לתערוכה

נחום גוטמן המדונה של הגליל, 1927